Szkoła bez przemocy
bip comenius Szkoła odkrywców talentów Szkoła w ruchu
Certyfikat dobry wolontariat Szkoła na medal Certyfikat

Przyjęci w poczet gimnazjalistów.


    22 października 2016 r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali przyjęci do grona gimnazjalistów. Wcześniej klasy wzięły udział w konkursie na temat znajomości Statutu Szkoły przygotowanym przez p. Bożenę Sajdak i p. Beatę Trelę. Trzyosobowe drużyny odpowiadały również na pytania dotyczące pracowników naszego gimnazjum. Zadaniem klas było wymienić 5 powodów dla których warto uczęszczać do Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej oraz ułożyć hasło reklamujące szkołę. Wszyscy wykazali się dobrą znajomością Statutu, a dzięki uprzejmości Rady Rodziców, którą reprezentowały panie: Beata Komendera i Jadwiga Stolarska, każdy uczeń otrzymał słodki poczęstunek. Ostatecznie konkurs wygrała klasa 1d, a pani dyrektor, Iwona Matusik, przewodnicząca jury, ufundowała klasie nagrodę w postaci jednego, dowolnie wybranego dnia bez pytania, sprawdzianu i kartkówki.

     

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


   14 października 2016 r. w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

   W sali gimnastycznej  spotkali  się nauczyciele i pracownicy gimnazjum, przedstawiciele Rady Rodziców oraz cała społeczność uczniowska.

   Uczniowie klasy 1 a, pod opieką p. Grażyny Głąb, przygotowali krótki program artystyczny. Była to prezentacja multimedialna, która w humorystyczny sposób przedstawiała najciekawsze typy uczniowskie, takie jak: drzemacz lekcyjny, odpisywacz zaciekły, męczennik lekcyjny, pracuś szlachetny, mądrala wszystkowiedzący, wysiadywacz komórkowiec czy też lizus ugrzeczniony. Gimnazjaliści zaprezentowali również żartobliwe charakterystyki nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W wesołym tonie utrzymane były też
„geograficzne” życzeniach dla nauczycieli.

   Następnie odbył się koncert, podczas którego uzdolnieni muzycznie i wokalnie uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali swe talenty. Młodzi artyści udowodnili, że i wśród pierwszoklasistów jest wielu takich, którzy na scenie czują się doskonale.

   W drugiej części spotkania członkowie Młodzieżowej Rady Gimnazjalnej podsumowali szkolny plebiscyt i wręczyli „Sowy dla nauczycieli” oraz przedstawili nominacje w poszczególnych kategoriach. Ta część programu wzbudziła oczywiście najwięcej emocji.

   Na koniec uczniowie złożyli Pani Dyrektor Iwonie Matusik oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom gimnazjum życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podziękowali również za troskę, opiekę i dar najpiękniejszy – za przekazaną wiedzę.

     

UTRUDNIENIA Z DOJAZDEM DO GIMNAZJUM!!!


W dniach 15.10 – 20.10.2016 r. Konsorcjum firm AWT Rekultivace - Wykonawca przebudowy odcinków ul. Piastowskiej i ul. Lipowej w Brzeszczach, rozpocznie układanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o parkowanie swoich pojazdów poza posesjami, ponieważ z uwagi na technologię wykonania robót wystąpić może nawet 2-3 dniowy (17-19.08.2016 r.) zakaz całkowitego ruchu pojazdów. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace te zakończyć możliwie jak najszybciej.

Przypomina się również, że nadal cały teren budowy jest zamknięty dla ruchu pojazdów z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych i mieszkańców posesji, których zjazdy znajdują się w zakresie projektowej przebudowy.

Pomimo zakazów notorycznie zdarzają się przejazdy nieuprawnionych pojazdów, które utrudniają i wstrzymują prace oraz niszczą wykonane elementy drogi (cieki z kostki, krawężniki, studzienki i wpusty). Istnieją również akty wandalizmu i bezmyślnego przewracania, przesuwania i niszczenia tymczasowego oznakowania oraz wygrodzeń zabezpieczających obszary niebezpieczne lub zamknięte.

Kierownictwo budowy

Dodatkowe, szczegółowe informacje do wiadomości Gminy, MZK, Gimnazjum, OSP.

Od dnia 15.10.2016 r. prosimy o ponowne wstrzymanie ruchu autobusów MZK fragmentem terenu budowy tj. skrzyżowania ulic Piastowskiej i Dąbrowskiego. Teoretycznie w-wa ścieralna układana będzie dopiero w poniedziałek, jednak codziennie odnotowujemy uszkodzenia (patrz zdjęcia) więc chcemy zamknąć teren budowy na weekend.

Planowane jest rozpoczęcie układania w-wy ścieralnej (wierzchniej) nawierzchni jezdni w następującej kolejności:

W sobotę 15.10.2016 r. dokończone zostaną odcinki na których brakuje w-w bitumicznych podbudowy i wiążącej.

W poniedziałek 17.10.2016 r. od rana odcinek głównego ciągu ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ulicami Dąbrowskiego i Św. Wojciecha, prace postępować będą w kierunku do Netto i powinny się tam zakończyć.

We wtorek i środę 18-19.10.2016 r. przewidziane jest wykonanie robót na ul. Lipowej i Sobieskiego (obie z postępem w kierunku ul. Piastowskiej) i wszystkich pozostałych skrzyżowań i placów.

Powyższe terminy może zmienić już tylko pogoda …

Proszę Dyrekcję Gimnazjum i OSP o dostosowanie się do ww. grafiku z którego wynika, że:

- utrudniony i niemożliwy będzie dojazd do garażu i parkingu OSP w dniach 17-18.10.2016 r., a 15.10.2016 r. może być też utrudniony. Sugeruję rozważyć alternatywne miejsce parkowania wozów bojowych w dni 17-19.10.2016 r.

- w dni 18-19.08.2016 r. zamknięta będzie ulica Lipowa. Możliwy będzie dojazd na parking Gimnazjum wyłącznie ul. Lipowce, bez możliwości wjazdu na ul. Lipową. Proszę Dyrekcję o poinformowanie uczniów i rodziców.

- ulice Przedwieśnik i Chrobrego będą odcięte ze strony zamkniętych ulic Piastowskiej i Lipowej. Nieznany jest nam projekt tymczasowej organizacji ruchu firm wykonujących roboty w sąsiedztwie (które bez naszej uzgodniły projekt), więc prosimy Gminę o rozwiązanie ewentualnej blokady ruchu.

 

Pozdrawiam / S pozdravem / With Best Regards

inż. Grzegorz Wolny
Technik Zarządzania / Technik Řízení Pracoviště / Workplace Management Technican

ZMIANA PODZIAŁU GODZIN ORAZ GODZIN LEKCYJNYCH


UWAGA!!!

OD DNIA 17 PAŹDZIERNIKA NASTĄPI ZMIANA PODZIAŁU GODZIN ORAZ GODZIN LEKCYJNYCH .

1.   7.50     -          8.35

2.   8.40    -           9.25

3.   9.30    -           10.15   przerwa /10 min/

4.   10.25   -          11.10   przerwa obiadowa /15 min/

5.   11.25   -          12.10   przerwa obiadowa /15 min/

6.   12.25   -          13.10 

7.   13.15   -           14.00

8.   14.05   -           14.50

9.   14.55   -           15.40

KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI


 

KSIĄŻKI DO BILIOTEKI

Biblioteka nasza otrzyma wkrótce dużą sumę pieniędzy na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o zakupie „nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)”. A zatem chodzi o książki znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej. W związku z tym, w dniach 10 – 14 października 2016 r. odbędą się w naszej szkole „Wybory książek”. Każdy z Was proszony jest o oddanie głosu. Nadchodzi weekend. Prześledźcie nowości wydawnicze, zapytajcie kolegów i znajomych, a może rodzice będą mieli ciekawe propozycje. Na koniec wszystkie tytuły zapiszcie na kartce i wrzućcie ją do urny wystawionej w bibliotece. Liczymy, że nie zawiedziecie! Nie pozwólcie, aby inni decydowali o tym co powinniście czytać. Teraz macie prawo wyboru, więc nie zmarnujcie go.

Na terenie szkoły rozwiesiliśmy plakaty wyborcze, abyście nie zapomnieli o tym wydarzeniu