Szkoła bez przemocy
bip comenius Szkoła odkrywców talentów Pearson

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2014/2015


Poniżej informacja o obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 podręcznikach dla klas I, II, III w Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2014/2015

WOLONTARIUSZE POMAGAJĄ PODCZAS WAKACJI


     W niedzielę 29 czerwca 2014 r. na stadionie Górnika Brzeszcze odbył się III Wielki Koncert Charytatywny, podczas którego zbierano fundusze  na leczenie i rehabilitację  cierpiącego na autyzm atypowy i poważną wadę serca Piotrusia. Organizatorami koncertu były  Grupa” Warto Pomagać” z Brzeszcz i Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy z Oświęcimia. Podobnie jak w poprzednich latach także i w tym roku młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Przyjść z pomocą” z Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej w Brzeszczach włączyła się w przygotowania. Uczniowie zorganizowali w szkole zbiórkę maskotek i pomagali podczas imprezy charytatywnej.

Film z koncertu

Relacja z koncertu

  

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


„Na świadectwach wzbici

w radość odlecieli uczniowie …”.

    27 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów klas I i II.

    Pani Dyrektor Szkoły Iwona Matusik wręczyła świadectwa tym gimnazjalistom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

    Opiekunowie MGR i MPGB, szkolnego klubu wolontariusza „Przyjść z pomocą” oraz nauczyciele – organizatorzy szkolnych konkursów tematycznych nagrodzili najaktywniejszych gimnazjalistom oraz zwycięzców konkursowych zmagań.

    Życzymy wszystkim – Nauczycielom i Uczniom – udanego wakacyjnego odpoczynku.

  

Zdjęcia w galerii

NASI UTALENTOWANI GIMNAZJALIŚCI


    W II półroczu nasi utalentowani  gimnazjaliści osiągali  sukcesy, uczestnicząc w licznych konkursach przedmiotowych , tematycznych , sportowych:

    Ewa Szczepanik z klasy 2d zajęła III miejsce w kraju i została Laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus” w kategorii klas II. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym PANGEA adresowanym do uczniów gimnazjum Ewa Szczepanik oraz Oskar Kawczak z klasy 2c uzyskali tytuł finalistów.

    Sylwia Rak z klasy 1d otrzymała Nagrodę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej równoznaczną z przyznaniem I miejsca w XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” organizowanego przez GOK w Świnnej we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty. Anna Ogiegło i Justyna Koszałka z klasy 3c zajęły ex aequo I miejsce w kategorii „Ceramika”. Wyróżnienia zdobyły Patrycja Kuchnik i Weronika Sikora z 1d.

    Kryspin Fic z klasy 3c to finalista XI Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. prof. J. Tischnera „Mikroprofesor”. Do finału zakwalifikowano 10 licealistów i tylko 1 gimnazjalistę – ucznia naszej szkoły.

    Adrianna Świtak z klasy 3b i Kryspin Fic zostali  finalistami V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1918 – 1989”, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Fundacją Armii Krajowej w Londynie.

    Kryspin Fic zajął I miejsce w Małopolsce i uzyskał tytuł laureata konkursu na prezentację multimedialną  „Ślady Solidarności w historii mojego regionu” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Sieć „Solidarności” oraz Region Małopolski NSZZ „Solidarność”.

    Dorota Zawadzka, uczennica klasy 2c, otrzymała wyróżnienie w konkursie „ Kryształy w życiu człowieka” w kategorii szkół gimnazjalnych za pracę „Sacharoza”. Organizatorem konkursu był Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

    Joanna Żak z klasy 3b zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym pod patronatem Starosty Oświęcimskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty. W gronie finalistów są również Julia Rothegel z kl. 1c oraz Wiktoria Sopicka z kl. 2c.

    Agnieszka Okulanis , Marcelina Żak , Kacper Kojm , Adam Szromek z klasy 3b zajęli I miejsce w drużynowej rywalizacji IV Powiatowego Konkursu Historyczno – Sportowo – Obronnego „Cichociemni 2014” zorganizowanego przez Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. S. Jasieńskiego w Oświęcimiu. Ponadto Agnieszka i Kacper zostali wybrani najlepszymi zawodnikami turnieju.

    Ponadto Kryspin Fic jest zdobywcą zaszczytnego miana Gminnego Diamentu 2014 w kategorii Gimnazjum, a klasa 3c została uhonorowana I miejscem w kategorii Klasa z pasją ( równorzędnie z kl. VI z ZSP w Skidziniu ) za realizację zadań przygotowujących młodzież do aktywności w społeczeństwie obywatelskim.

    „Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać”- napisał Paulo Coelho. W Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej w Brzeszczach na pewno nie brakuje uzdolnionej młodzieży ani nauczycieli z pasją, którzy potrafią talent wychowanka dostrzec i rozwijać.

POŻEGNANIE KLAS TRZECICH


     26 czerwca 2014 roku w Ośrodku Kultury w Brzeszczach pożegnano kolejnych już absolwentów Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej.

     Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły oraz powitaniem gości, którzy uświetnili swoją obecnością tradycyjną już galę. Następnie trzecioklasiści przekazali sztandar szkoły  swoim młodszym kolegom z klas II.

     Pani Dyrektor Iwona Matusik przedstawiła nazwiska uczniów klas III, którzy zgodnie z § 66 pkt.10  Statutu Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej w Brzeszczach uchwałą Rady Pedagogicznej zostali wpisani do Złotej Księgi Absolwentów oraz tych gimnazjalistów, którzy otrzymają 27 czerwca świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Są to:

klasa 3a:     Dalia Gumulak, Norbert Starościk, Monika Surzyn ,

klasa 3b:     Kacper Kojm, Milena Lachendro, Adam Szromek, Adrianna Świtak,

klasa 3c:     Paulina Brzeźniak, Jakub Chojna,  Kryspin Fic, Szymon Górny, Bartosz Piecha, Paweł Rychlewicz, Łukasz Wyrobek,

klasa 3d:     Izabela Majer.

     Rodzice wyróżnionych uczniów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

     Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 co roku nagradza tę osobę z grona trzecioklasistów, która zdobyła największą liczbę punktów na egzaminie  gimnazjalnym. W tym roku prestiżową statuetkę otrzymał  Jakub Chojna .

     Stowarzyszenie ufundowało też nagrodę „Primus Inter Parens” za wysokie wyniki w nauce, życzliwość i podanie pomocnej dłoni potrzebującym. Otrzymała ją Julia Żak. Doceniło także liczne sukcesy Kryspina Fica, który swoimi osiągnięciami rozsławił szkołę.

     Następnie uhonorowano Norberta Starościka i Adriannę Świtak, którzy uzyskali   100% pkt. z egzaminu gimnazjalnego z matematyki  oraz Pawła Bagrija, Dalię Gumulak, Agnieszkę Kozik, Bartosza Piechę, którzy zdobyli  100% pkt. z egzaminu z języka angielskiego ( część podstawowa ). Taki sam wynik, ale w części rozszerzonej, osiągnęła również Joanna Żak.

     Opiekunowie MGR oraz nauczyciele koordynujący działalność  wolontariatu wręczyli nagrody i zaświadczenia najaktywniejszym trzecioklasistom. Nagrodzono również uczniów biorących udział w różnych konkursach tematycznych i zawodach sportowych.

     Pani Dyrektor Iwona Matusik podkreśliła, że sukces dziecka możliwy jest dzięki wsparciu rodziców. Uhonorowała  za ogromne zaangażowanie i aktywną pracę w Radzie Rodziców oraz odczytała nazwiska z księgi „Wdzięczność jest pamięcią serca”, gdzie corocznie wpisuje się Przyjaciół, Sprzymierzeńców i Darczyńców Gimnazjum nr 2.

     Na zakończenie uroczystości uczniowie klas drugich  zaprezentowali wyniki plebiscytu „SOWY 2014” przeprowadzanego każdego roku wśród uczniów, a pani Dyrektor skierowała do wszystkich zgromadzonych słowa: „Życzę Wam odwagi słońca, które mimo nędzy i ogromu zła tego świata, dzień po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem i ciepłem swych promieni”.