Szkoła bez przemocy
bip comenius Szkoła odkrywców talentów Szkoła w ruchu
Certyfikat dobry wolontariat Szkoła na medal Certyfikat

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017


PODRĘCZNIKI DO KLASY I I II ZAPEWNIA SZKOŁA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III - do pobrania

WAKACYJNE ŻYCZENIA


Szanowni  Uczniowie i Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy naszego gimnazjum!


    Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami. To także czas, w którym należało sprostać różnym wyzwaniom i trudnościom. Nasza szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami dydaktyczno - wychowawczymi, za które serdecznie dziękujemy ich autorom: Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom. Życzę, by wakacje były czasem efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. Życzę, aby nadchodzące wakacje były ciekawe, radosne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc
i zawieraniu nowych przyjaźni.
     Do zobaczenia po wakacjach!

Dyrektor szkoły

Iwona Matusik

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


    24 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas I i II. Pani Dyrektor Iwona Matusik wręczyła świadectwa tym gimnazjalistom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

Klasa 1a: Jakub Bielenin, Kacper Leśniak, Gabriel Rozmus.

Klasa 1b: Weronika Jarosz, Patryk Multan, Jakub Parysz, Dominika Pyjas, Patrycja Telega, Szymon Wolant.

Klasa 1c: Filip Fajferek, Albert Gancarz, Hubert Kalinowski, Aleksandra Łukowicz.

Klasa 1d: Karolina Balcarek, Wiktoria Czuwaj, Szymon Łach, Stanisław Pocielaj,  Martyna Tabiś, Katarzyna Wyrobek.

Klasa 2a: Weronika Czubaty, Katarzyna Figura.

Klasa 2b: Michał Iskierka, Wojciech Konopka, Adrian Waleryn, Patrycja Wątroba.

Klasa 2c: Aleksandra Dudek, Klaudia Gara, Dominika Lekki, Anna Stawowy.

 

    Opiekunowie MRG i MPGB, Szkolnego Klubu Wolontariusza „Przyjść z pomocą” oraz nauczyciele- organizatorzy szkolnych konkursów tematycznych nagrodzili najaktywniejszych gimnazjalistów oraz zwycięzców konkursowych zmagań. Ponadto za 100% frekwencję zostali uhonorowani: Filip Czaja 1b, Paweł Łapiński 1b, Wojciech Ben 1c, Eryk Fic 1d, Zuzanna Zamarlik 1d, Kamil Pszonka 2a, Klaudia Ksol 2b.

    Na zakończenie Pani Dyrektor  życzyła wszystkim- nauczycielom i uczniom- udanego wakacyjnego odpoczynku.

     

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW


    23 czerwca 2016 roku w Ośrodku Kultury w Brzeszczach pożegnano kolejnych już absolwentów Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły oraz powitaniem gości, którzy swoją obecnością uświetnili tradycyjną już galę. Następnie trzecioklasiści przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klas II.

    Pani Dyrektor Iwona Matusik przedstawiła nazwiska uczniów klas III, którzy zgodnie z § 66 pkt.10 Statutu Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej w Brzeszczach uchwałą Rady Pedagogicznej zostali wpisani do Złotej Księgi Absolwentów, oraz tych gimnazjalistów, którzy otrzymają 24 czerwca świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Są to:

klasa 3a: Krzysztof Bassara, Dominika Hyła, Iwona Janiga, Bartłomiej Klimeczek, Dominik Kopijasz, Karolina Kozieł, Bartłomiej Nycz, Angelika Pasternak, Aleksandra Piestrak, Olga Szyjka, Karolina Woszczyna;

klasa 3b: Szymon Górka, Elżbieta Hałat, Małgorzata Honkisz, Wiktoria Kowalczyk, Dawid Szczerba, Aneta Żabińska;

klasa 3c: Łukasz Danielczyk, Gabriel Korczyk, Wojciech Smółka, Sara Tuczapska;

klasa 3d: Katarzyna Adamus, Aleksandra Mitoraj, Julia Rothkegel, Weronika Sikora.

   Rodzice wyróżnionych uczniów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

    Następnie Przewodniczący Rady Rodziców pan Tomasz Multan nagrodził tę osobę z grona trzecioklasistów, która zdobyła największą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym. W tym roku prestiżową statuetkę otrzymała Olga Szyjka.

    Rada Pedagogiczna naszego gimnazjum ufundowała nagrodę „Primus Inter Pares” za wysokie wyniki w nauce, życzliwość i podanie pomocnej dłoni potrzebującym. Otrzymała ją Małgorzata Honkisz z klasy 3b.

    Następnie uhonorowano Aleksandrę Mitoraj, która zdobyła 100% pkt. z egzaminu z języka polskiego oraz  z języka angielskiego (część rozszerzona) i Olgę Szyjkę- 100% pkt. z egzaminu z języka polskiego oraz z matematyki.

    Opiekunowie MGR i MPGB oraz nauczyciele koordynujący działalność wolontariatu wręczyli nagrody i zaświadczenia najaktywniejszym trzecioklasistom. Nagrodzono również uczniów biorących udział w różnych konkursach tematycznych i zawodach sportowych.

    Pani Dyrektor Iwona Matusik podkreśliła, że sukces dziecka możliwy jest dzięki wsparciu rodziców. Uhonorowała za zaangażowanie i aktywną pracę w Radzie Rodziców oraz odczytała nazwiska z księgi „Wdzięczność jest pamięcią serca”, gdzie corocznie wpisuje się Przyjaciół, Sprzymierzeńców i Darczyńców Gimnazjum nr 2.

    Na zakończenie uroczystości uczniowie klas drugich zaprezentowali wyniki plebiscytu „SOWY 2016” przeprowadzanego każdego roku wśród uczniów, a Pani Dyrektor wszystkim trzecioklasistom złożyła życzenia udanego wakacyjnego odpoczynku i licznych sukcesów w nowej szkole.

       

KOMERS KLAS TRZECICH


    22 czerwca 2016 roku w Karczmie „Młynówka” w Łękach odbył się Komers uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach, zorganizowany przez Radę Rodziców.  Przyszłych absolwentów naszej szkoły powitała pani dyrektor Iwona Matusik, po czym młodzież zatańczyła tradycyjnego poloneza, który rozpoczął wyśmienitą zabawę do północy.