Szkoła bez przemocy
bip comenius Szkoła odkrywców talentów Szkoła w ruchu

REKRUTACJA


Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach informuje:

W dniach od 2 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r. odbywać się będą zapisy uczniów do

1 KLASY GIMNAZJUM

Zapisy w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00. 

ZAPRASZAMY!

     Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają kartę zgłoszenia dziecka, natomiast rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Kartę zgłoszenia dziecka oraz wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły można pobrać w załączniku.

1. regulamin rekrutacji
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2

1% PODATKU DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. BOBRZECKIEJ W BRZESZCZACH


Informujemy, że w celu przekazania 1% podatku dla Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej  w Brzeszczach
w deklaracji podatkowej PIT-37 za 2014 rok należy:

 

1.      w rubryce 124 wpisać numer KRS- 0000052078

2.      w rubryce 125 wpisać wartość należnego 1% odpisu

3.      w rubryce 126 wpisać cel szczegółowy – dla Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

Proponujemy program do rozliczeń podatkowych dostępny na stronie:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" www.spsm.edu.pl
(Program do pobrania bezpłatnie).

Aby skorzystać z bezpłatnej aplikacji do rozliczenia rocznego z fiskusem, wystarczy ją pobrać ze strony www.spsm.edu.pl. Po uruchomieniu programu należy wypełnić formularze. Rozwiązanie przez nas oferowane umożliwia bezproblemowe rozliczenie podatku z użyciem kreatora, który prowadzi użytkownika przez cały proces wypełniania rubryk. Można również wypełniać dane samemu – wpisując je bezpośrednio w odpowiednie rubryki formularza.

SUKCESY NASZYCH GIMNAZJALISTÓW


Do wojewódzkiego finału konkursów przedmiotowych zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie zakwalifikowały się:

język polski: Kinga Kolasa (opiekun p. Elżbieta Jarosińska),
                      Sara Tuczapska (opiekun p. Grażyna Głąb);
matematyka: Ewa Szczepanik (opiekun p. Izabella Pest);
geografia: Ewa Szczepanik (opiekun p. Henryka Szwed).

Wojciech Konopka z klasy 1b został laureatem III Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Historycznego „Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić…” pod patronatem KO w Krakowie. Nagrodzona praca powstała pod kierunkiem p. Elżbiety Jarosińskiej.

Michał Iskierka i Wojciech Konopka zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursu „Witold Pilecki w panteonie polskiej historii” pod patronatem KO w Krakowie. Uczniów przygotowała p. Agata Dziubek.

Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas marcowych finałów!

„INNI TO TAKŻE MY”


     9 lutego 2015 r. uczniowie klasy 1a pod opieką pani Elżbiety Jarosińskiej i pani Jolanty Żarkowskiej  uczestniczyli w warsztatach „Inni to także my” w Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu. Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ras, narodów, religii, przekonań i postaw oraz likwidowanie stereotypów i uprzedzeń. Warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących i integrujących uczniów prowadziła pani Marzena Tadeusz z Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu.

     

O OJCZYŹNIE PRZY BLASKU ŚWIEC


     4 lutego 2015 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach odbyła się Wieczornica Patriotyczna zorganizowana z okazji urodzin patronki naszej szkoły, Marii Bobrzeckiej, oraz 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz – Birkenau.

     Pani dyrektor Iwona Matusik powitała zaproszonych gości: panią Teresę Jankowską - radną powiatu oświęcimskiego, panią Annę Rusin - naczelnika Wydziału Edukacji w Brzeszczach, panią Barbarę Wąsik- prezesa Stowarzyszenia „Brzost”, pana Andrzeja Kacorzyka - zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau i kierownika Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także pana Jacka Lachendro - pracownika Muzeum oraz byłego nauczyciela historii w naszej szkole. Swoją obecnością uroczystość uświetniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej Batalionu Obrony Narodowej Oświęcim. Wśród widzów znaleźli się również nauczyciele, rodzice, dziadkowie gimnazjalistów, było to bowiem spotkanie trzech pokoleń.

     Uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 2 im M. Bobrzeckiej zaprezentowali swe wokalne, recytatorskie i instrumentalne talenty. Pieśni i wiersze o ojczyźnie stworzyły nostalgiczny nastrój, dostarczyły gościom wielu wzruszeń, a także skłoniły do refleksji o losach Polski w różnych okresach historycznych.

     Reżyserem montażu słowno- muzycznego była pani Jolanta Hodur. Dekorację, w której dominowała biel i czerwień, przygotowały panie Małgorzata Moroń- Kuźmińska i Agata Dziubek.