Szkoła bez przemocy
bip comenius Szkoła odkrywców talentów Pearson

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


    Polacy przez wieki swoje marzenia o wolności ukazywali w różny sposób – przez walkę o polską szkołę,  polski język, polską kulturę, niepodległe państwo, ale również przez śpiew pieśni patriotycznych. Utwory te wielokrotnie zagrzewały do walki, podtrzymywały ducha narodu i nie pozwalały zapomnieć o  ojczyźnie.

    12 listopada 2014 r. w naszym gimnazjum odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. W obchody rocznicy odzyskania wolności po 123 latach zaborów włączyły się wszystkie klasy, uczestnicząc w konkursie pieśni patriotycznych. Niektóre z nich stworzyły także krótkie inscenizacje ilustrujące treść wykonywanego utworu lub swym strojem, kotylionami i innymi emblematami w barwach narodowych uczciły pamięć walczących o wolną Polskę. Jury w składzie : pani Maria Małecka, Pani Katarzyna Październik – Łukowicz i pani Beata Trela przyznało I miejsce trzem klasom: II a wykonującej utwór „Ojczyzna”, III a  „Hej, hej, ułani” oraz III d za pieśń „Rota”.

     

 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „W KRĘGU MROŻKA”


    12 listopada 2014 r. w czytelni Multimedialnego Centrum Informacji odbył się Konkurs Pięknego Czytania pt. „W kręgu Mrożka” przygotowany przez panią Beatę Trelę przy współpracy pani Elżbiety Jarosińskiej.

    W czytelniczej rywalizacji wzięło udział 22 uczniów z klas I-III. Uczestnicy zaprezentowali fragmenty opowiadań Sławomira Mrożka, polskiego prozaika i dramatopisarza, który w swoich utworach posługiwał się przede wszystkim ironią i groteską.

    Występujących oceniała komisja: pani Elżbieta Jarosińska – przewodnicząca oraz panie Grażyna Głąb i Jolanta Hodur. Jurorki przyznały:

I miejsce Aleksandrze Piestrak z kl. 2a,
II miejsce Michałowi Żarkowskiemu z kl. 3d,
III miejsce Aleksandrze Dudek z kl. 1c.

    Ponadto wyróżniono Kingę Kolasę z kl. 3b i Bartłomieja Nycza z 2a.

    Wszyscy uczniowie czytali teksty niezwykle pięknie i z wielką pasją, wykazując się jednocześnie doskonałą interpretacją niełatwych przecież utworów Mrożka.

    Na zakończenie uczestnicy i członkowie jury otrzymali pamiątkowe zakładki do książek. 

zdjęcia z konkursu

Konkurs pięknego czytania


Sławonir Mrożek prezentacja

ZAPROSZENIE


    „SOWA” Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach serdecznie zaprasza wszystkich Sympatyków i Sprzymierzeńców szkoły na spotkanie, które odbędzie się 4 listopada 2014 r. o godz. 18.00  w budynku przy ul. Lipowej 3 (świetlica szkolna).

LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI


 W krajach demokratycznych sprawy lokalnych społeczności najlepiej rozstrzygane są przez samorządy, które mają obowiązek działać w interesie mieszkańców i w granicach prawa. Podstawa samorządności to uznanie podmiotowości obywatela, jego zdolności do podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego.

 Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej, przygotowując się do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, 22 i 24 października 2014 r. brali udział w lekcjach wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. Podczas zajęć prowadzonych przez panią Renatę Kuder- Sekretarza Gminy oraz pana Tomasza Łukowicza- Naczelnika Wydziału Organizacyjnego uzyskali informacje o lokalizacji gminy w powiecie i województwie, jej historii, demografii i gospodarce. Poznali sposób wybierania władz najmniejszej jednostki podziału terytorialnego i zadania przez nią realizowane. Dowiedzieli się także o przygotowaniach  do wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada   2014 r. i warunkach, jakie musi spełnić osoba w nich kandydująca. Oprócz tego odwiedzili Urząd Stanu Cywilnego, zobaczyli gabinet burmistrza i  jego zastępcy, otrzymali wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz zostali poinformowani o zmianach, jakie nastąpią po 1 stycznia 2015 r. w wydawaniu tych dokumentów tożsamości. Uczenie o samorządowości w miejscu, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące nas i naszej gminy, to na pewno ciekawszy i skuteczniejszy sposób przekazywania wiedzy niż czytanie wiadomości w podręczniku.

     

więcej zdjęć w galerii