Szkoła bez przemocy
bip comenius Szkoła odkrywców talentów Szkoła w ruchu
Certyfikat dobry wolontariat

WAKACYJNE ŻYCZENIA


Szanowni  Uczniowie i Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy naszego gimnazjum!


    Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami. To także czas, w którym należało sprostać różnym wyzwaniom i trudnościom. Nasza szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami dydaktyczno - wychowawczymi, za które serdecznie dziękujemy ich autorom: Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom. Życzę, by wakacje były czasem efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. Życzę, aby nadchodzące wakacje były ciekawe, radosne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc
i zawieraniu nowych przyjaźni.

Do zobaczenia po wakacjach!

Dyrektor szkoły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


     26 czerwca 2015 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego  2014/2015 dla uczniów klas I i II. Pani Dyrektor Iwona Matusik wręczyła świadectwa tym gimnazjalistom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

Klasa 1a: Weronika Czubaty.

Klasa 1b: Michał Iskierka, Wojciech Konopka, Adrian Waleryn.

Klasa 1c: Aleksandra Dudek, Klaudia Gara, Dominika Lekki, Anna Stawowy.

Klasa 2a: Iwona Janiga, Bartłomiej Klimeczek, Aleksandra Piestrak, Olga Szyjka, Angelika Pasternak, Karolina Woszczyna.

Klasa 2b: Szymon Górka, Małgorzata Honkisz, Aneta Żabińska.

Klasa 2c: Gabriel Korczyk, Sara Tuczapska.

Klasa 2d: Aleksandra Mitoraj, Julia Rothkegel, Weronika Sikora.

     Opiekunowie MRG i MPGB, Szkolnego Klubu Wolontariusza „Przyjść z pomocą” oraz nauczyciele- organizatorzy szkolnych konkursów tematycznych nagrodzili najaktywniejszych gimnazjalistów oraz zwycięzców konkursowych zmagań. Ponadto za 100% frekwencję zostali uhonorowani: Natalia Roczyna 1c, Sebastian Niemiec 1c, Iwona Janiga 2a, Radosław Garlicki 2b, Małgorzata Honkisz 2b i Damian Kwiatkowski 2c. Na zakończenie Pani Dyrektor  życzyła wszystkim- nauczycielom i uczniom- udanego wakacyjnego odpoczynku.

   

   

POŻEGNANIE KLAS TRZECICH


     25 czerwca 2015 roku w Ośrodku Kultury w Brzeszczach pożegnano kolejnych już absolwentów Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły oraz powitaniem gości, którzy swoją obecnością uświetnili tradycyjną już galę. Następnie trzecioklasiści przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klas II.

     Pani Dyrektor Iwona Matusik przedstawiła nazwiska uczniów klas III, którzy zgodnie z § 66 pkt.10 Statutu Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej w Brzeszczach uchwałą Rady Pedagogicznej zostali wpisani do Złotej Księgi Absolwentów oraz tych gimnazjalistów, którzy otrzymają 26 czerwca świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Są to:

klasa 3a:          Mateusz Kozak, Natalia Łęcka, Natalia Mizia,

klasa 3b:          Bartosz Daszyński, Kinga Kolasa,

klasa 3c:          Edyta Bogusz, Szymon Kwiecień, Dorota Zawadzka, Mirosław Zięba,

klasa 3d:          Aleksandra Adamiec, Magdalena Dudek, Igor Gawłowski, Patrycja Kózka, Kinga Nycz, Oliwia Sambak, Ewa Szczepanik, Patrycja Zuziak, Aleksandra Żarkowska.

      Rodzice wyróżnionych uczniów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

     Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 co roku nagradza tę osobę z grona trzecioklasistów, która zdobyła największą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym. W tym roku prestiżową statuetkę otrzymała Ewa Szczepanik. Ewa to również uczennica, która swoimi osiągnięciami w bieżącym roku w największym stopniu rozsławiła naszą szkołę.

     Stowarzyszenie ufundowało też nagrodę „Primus Inter Pares” za wysokie wyniki w nauce, życzliwość i podanie pomocnej dłoni potrzebującym. Otrzymał ją Kacper Pochopień z klasy 3d.

     Następnie uhonorowano Bartosza Daszyńskiego, Kingę Kolasę, Jakuba Kojma, Ewę Szczepanik, którzy zdobyli 100% pkt. z poszczególnych części egzaminu z języka angielskiego.

     Opiekunowie MGR i MPGB oraz nauczyciele koordynujący działalność  wolontariatu wręczyli nagrody i zaświadczenia najaktywniejszym trzecioklasistom. Nagrodzono również uczniów biorących udział w różnych konkursach tematycznych i zawodach sportowych.

     Pani Dyrektor Iwona Matusik podkreśliła, że sukces dziecka możliwy jest dzięki wsparciu rodziców. Uhonorowała za ogromne zaangażowanie i aktywną pracę w Radzie Rodziców oraz odczytała nazwiska z księgi „Wdzięczność jest pamięcią serca”, gdzie corocznie wpisuje się Przyjaciół, Sprzymierzeńców i Darczyńców Gimnazjum nr 2.

     Na zakończenie uroczystości uczniowie klas drugich zaprezentowali wyniki plebiscytu „SOWY 2015” przeprowadzanego każdego roku wśród uczniów, a Pani Dyrektor skierowała do wszystkich zgromadzonych słowa: „Życzę Wam odwagi słońca, które mimo nędzy i ogromu zła tego świata, dzień po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem i ciepłem swych promieni”.

 

Zdjęcia można obejrzeć w GALERII "KOŁOWROTKA"

 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA …


     Koniec roku szkolnego to nie tylko czas powtórek, sprawdzianów i wystawiania ocen. To także czas, kiedy gimnazjaliści wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki w różne zakątki Polski. Uczniowie klas pierwszych odwiedzili Jurę Krakowsko- Częstochowską. Zobaczyli m.in. zamki w Ogrodzieńcu, Mirowie, Bobolicach, Olsztynie, Ojcowie. Spacerowali Grzędą Mirowsko- Bobolicką i byli na Pustyni Błędowskiej. Klasa 2a poznawała walory krajobrazowe, turystyczne, architektoniczne Gór Świętokrzyskich, a klasa 2b gościła w Rabce. Z kolei uczniowie 2c i 2d uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Warszawy. W programie ich wyjazdu było m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Centrum Nauki Kopernik, gmach Sejmu, Stadion Narodowy. Trzecioklasiści pojechali w Pieniny: pływali statkiem po Zalewie Czorsztyńskim, zdobywali Trzy Korony, szukali śladów przeszłości na zamku w Niedzicy i odpoczywali w Szczawnicy. Wycieczki to wspaniałe lekcje, podczas których młodzież zdobywa wiedzę z  historii, sztuki, geografii i innych dziedzin w atrakcyjny sposób, ale także czas na integrację, zabawę i odpoczynek po długich miesiącach spędzonych w ławce szkolnej.

   

   

W GRONIE GMINNYCH DIAMENTÓW 2015


    16 czerwca 2015 r. w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyła się uroczystość „Gminne Diamenty 2015”. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie i nagrodzenie najlepszych uczniów z naszej gminy, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych lub wyróżnili się działalnością na rzecz innych.

    W kategorii „Gimnazjum” do grona 6 finalistów rywalizujących o zaszczytny tytuł „ Diamentu” komisja konkursowa zakwalifikowała 4 uczennice z naszej szkoły: Kingę Kolasę, Julię Rothkegel, Weronikę Sikorę, Ewę Szczepanik. Zdobywczynią Gminnego Diamentu w tej kategorii została Ewa Szczepanik – laureatka konkursów przedmiotowych z geografii i matematyki organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Ponadto w kategorii ”Odkrycie Talentu Roku” w gronie finalistów znalazła się Angelika Pasternak.

    Gratulujemy laureatce i finalistkom!