Szkoła bez przemocy
bip comenius Szkoła odkrywców talentów Pearson

ZAPROSZENIE


    „SOWA” Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach serdecznie zaprasza wszystkich Sympatyków i Sprzymierzeńców szkoły na spotkanie, które odbędzie się 4 listopada 2014 r. o godz. 18.00  w budynku przy ul. Lipowej 3 (świetlica szkolna).

LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI


 W krajach demokratycznych sprawy lokalnych społeczności najlepiej rozstrzygane są przez samorządy, które mają obowiązek działać w interesie mieszkańców i w granicach prawa. Podstawa samorządności to uznanie podmiotowości obywatela, jego zdolności do podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego.

 Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej, przygotowując się do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, 22 i 24 października 2014 r. brali udział w lekcjach wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. Podczas zajęć prowadzonych przez panią Renatę Kuder- Sekretarza Gminy oraz pana Tomasza Łukowicza- Naczelnika Wydziału Organizacyjnego uzyskali informacje o lokalizacji gminy w powiecie i województwie, jej historii, demografii i gospodarce. Poznali sposób wybierania władz najmniejszej jednostki podziału terytorialnego i zadania przez nią realizowane. Dowiedzieli się także o przygotowaniach  do wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada   2014 r. i warunkach, jakie musi spełnić osoba w nich kandydująca. Oprócz tego odwiedzili Urząd Stanu Cywilnego, zobaczyli gabinet burmistrza i  jego zastępcy, otrzymali wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz zostali poinformowani o zmianach, jakie nastąpią po 1 stycznia 2015 r. w wydawaniu tych dokumentów tożsamości. Uczenie o samorządowości w miejscu, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące nas i naszej gminy, to na pewno ciekawszy i skuteczniejszy sposób przekazywania wiedzy niż czytanie wiadomości w podręczniku.

     

więcej zdjęć w galerii

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH


     Dnia 15 października 2014 r. zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Było ono poprzedzone konkursem ze znajomości Statutu Szkoły przygotowanym przez p. Jolantę Żarkowską, p. Bożenę Sajdak  i p. Beatę Trelę.  Każdą pierwszą klasę reprezentowała trzyosobowa drużyna, która odpowiadała na wylosowane pytania. Kolejną część konkursu stanowiły zadania dla klas. Należało podać 5 powodów, dla których warto uczęszczać do naszego gimnazjum oraz ułożyć hasło reklamujące szkołę w środowisku. Zmagania uczestników oceniało jury, któremu przewodniczyła Dyrektor Szkoły p. Iwona Matusik. Komisję konkursową tworzyli: Przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Sambak, pedagog szkolny p. Katarzyna Październik-Łukowicz oraz przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gimnazjalnej uczennica kl. 3d Oliwia Sambak. Pierwszoklasiści byli bardzo dobrze przygotowani i rywalizacja okazała się niezwykle wyrównana.

     I miejsce zajęła klasa 1c. W nagrodę wszyscy uczniowie otrzymali słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców. Po zakończeniu konkursu pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a Pani Dyrektor  każdego z nich uroczyście pasowała na ucznia Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej
w Brzeszczach.

     Poniżej prezentujemy hasła reklamujące szkołę, które opracowali uczniowie podczas klasowych zmagań:

zdjęcia w galerii

Dzień Edukacji Narodowej


    14 października 2014 r. w Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach uroczyście odchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Dla wszystkich pracowników i uczniów naszej placówki młodzi aktorzy z klasy 2b przygotowali pokaz mody szkolnej. Potem przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gimnazjalnej zaprezentowali wyniki plebiscytu „Sowy dla nauczycieli”. Wyróżnienia przyznano w 11 kategoriach.
Oto laureaci:

Wszystkowidzący: pani Jolanta Hodur
Szwajcarski zegarek: pani Elżbieta Jarosińska
Kosa: pani Jolanta Hodur
Kawalarz: pan Edward Gamziuk
Myśliciel: Urszula Rybitwa
Fashionista: pani Agata Dziubek
Artystyczna dusza: pani Małgorzata Moroń- Kuźmińska
Pozytywnie zakręcony: pan Włodzimierz Włodarczyk
Oaza spokoju: pani Katarzyna Październik- Łukowicz
Przyjaciel: pani Katarzyna Październik- Łukowicz
Autorytet: pani Izabella Pest.

     Na zakończenie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie złożyli nauczycielom wyrazy szacunku i życzenia satysfakcjonującej pracy oraz poczucia dobrze pełnionej misji.

    

zdjęcia w galerii

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych


    Po raz kolejny na całym świecie w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Do  roku 2007 był to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Święto to ustanowione zostało w 1999 r. przez IASL (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANSHIP), aby zwrócić uwagę na ważną i znaczącą rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych.

    Jak co roku biblioteka Gimnazjum nr 2 im. M. Bobrzeckiej w Brzeszczach przyłącza się do tej akcji.